سلام دختر گلم

امروز یکی از همکاران که فرد با ذوقی است و شعر میگوید ، با دیدن نتیجه مسابقه نقاشی که اول شده بودی ، برایت شعری گفته که حرفهای اولی بیتهایش با حروق "پرنیان" شروع میشود، اسم این همکارمان "محمد علی سلیمانی مقدم" است که به تازگی بازنشست هم شده است، قبلا که مدیر کیفیت تولید بودم، نیروی خودم بود، فردی با تجربه که بعد از سالها کار در نیروگاه کیش به شرکت ما آمده بود. دستش درد نکند وقتی برگردم حتما از او تشکر میکنم:

کاش من هم ذوقی داشتم که با شعر جوابش را میدادم ولی خب ندارم.

بابا