سلام دختر گلم

مدتی است به این فکر افتاده ام که خاطرات مدیریتی که دارم را در یک وبلاگ جدید و جدا از این نامه های دختر و پدری، بنویسم. احساس میکنم که ساختار نامه هایی که برایت مینویسم مناسب مطالب جدی نیست. هرچند تا الان اینکار را کرده ام اما وقتی خواستم یک مطلب جدی را هفته پیش بنویسم ، به نظرم مناسب نیامد و به فکر افتادم.

کاش دوستان نادیده ای که به این جا سر میزنند، نظرشان را  بگویند و راهنمایی کنند که بهتر است وبلاگ جدیدی مخصوص مطالب جدی مدیریتی و کاری درست کنم یا همین سبک را ادامه بدهم.

واقعا ممنونشان میشوم اگر اینکار را بکنند.

بابا