سلام دختر گلم

امشب بعد از مدتها رفتم به فیس بوک سر زدم و دیدم که یکی از دوستان این جمله از مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی را به اشتراک گذاشته است، جمله جالب و پرمعنایی است و کاملا با عقیده خودم در مورد کارکرد دین در جامعه همخوانی دارد:

 در این اوضاع که همه دنبال ریا و تظاهر در مسائل دینی هستند، دیدن این جمله کوتاه و صمیمی از یک نفر استخوان خرد کرده و بزرگ حوزه واقعا جالب است. کاش مذهبی های ما هم همینطور فکر و عمل میکردند.

بابا