سلام بابایی

برایت گفته بودم که یکی از بازیهایی که خیلی دوست داری که با من انجام بدهی ، "علی بازی" است که در آن من نقش علی، یک پسر شکمو و تنبل و بازیگوش و خواب آلود را بازی میکنم و تو هم مامان و دکتر و معلمی اما ظاهر آنقدر از این وضعیت خوشت آمده که یک بازی دیگر هم با مامان درست کرده ای که "اردک بازی" است، ماجرا این است که مامان میشود یک بچه اردک بازیگوش که همه اش در حال لج بازی و حرف گوش نکردن و کارهای بد است و تو هم مامان اردک هستی و او را اصلاحش میکنی!

مامانت میگفت که وقتی به تو گفته:" من خسته شدم از بس کارهای بد کردم" تو جواب داده ای که:" ما داریم کارهای بد میکنیم که بچه های دیگر ببینند و یاد بگیرند که اینکارها، بد است و انجام ندهند!!"

خداییش آخر جواب دادنی.

بابا