سلام دختر عزیزم

مدتی است که وضعیت خیلی بد شده است ، همه از جنگ صحبت میکنند و قحطی، عده ای از مردم آنقدر ارزاق عمومی خریده اند که بعضا با مشکل جا برای نگهداری آنها مواجه شده اند و فکر اینکه ایران هم مثل عراق و افغانستان شود خیلی دردناک است.

نمیدانم در آستانه کدام تحولیم اما میدانم تحولی در راه است، انتخابات مجلس امسال وضعیت عجیبی دارد معلوم نیست دعوایی که بین گروههای سیاسی است به کجا میرسد، از آنطرف هم که انتخابات آمریکاست و نامزدهای روبروی رییس جمهور فعلی (باراک اوباما) یکی از موارد "رای جمع کن" برایشان تاکید روی برخورد نظامی با ماست و من نمیدانم چقدر وقت داریم ... از این میترسم که وضعیت بد اقتصادی غرب و در پیش بودن انتخاباتها و پیش رفتهای اتمی و ... نتونه جلوی کار تحلیل گران تندروی دو طرف را بگیرد و ما وقت زیادی نداشته باشیم.

امیدوارم هیچ وقت اینجوری به دنیات نگاه نکنی.

بابا جواد