سلام دختر گلم

دیشب که به خانه آمدم ، داشتی برای خودت با خمیر اسباب بازی ، چیزی میساختی.  همینطور که داشتی مجسمه ات را میساختی یک دفعه گفتی:"بابا میدانستی موهای " آن شرلی" و "جودی ابوت" هر دوتا قرمز است و فرفری؟" راستش من که تا اون موقع به این موضوع فکر نکرده بودم و کلی ذوق کردم به اینهمه نکته سنجی و دقت تو.

وقتی که تمام شد آمدی و نشانم دادی و گفتی : بابا این " آن شرلی" است:

من و مامانت دوباره کلی ذوق کردیم خصوصا از بعضی جزئیات مثل رنگ موها و حلقه هایی که برای نشان دادن "فرفری" بودن موهای آن شرلی روی آنها گذاشته بودی.

قربونت برم با این همه استعداد

بابا