سلام دختر گلم

امروز روز پدر یا روز مرد بود، به مناسبت این روز تا دلت بخواهد SMSهای طعنه دار و طنز بین خانمها و آقایان ردبدل میشود ، از یک طرف خانمها آقایان را مسخره میکنند و از طرفی آقایان. یکی دو تا ایمیل با عکس هم برایم رسیده بود که عکسهایش جالب بود:

از نظر من البته اینکه مرد را با خروس و زن را با مرغ تشبیه کنی بیشتر از همه متلک به آقایان است تا به خانمها .

این یکی هم که دیگه آخرشه:

و متاسفم که برخلاف عکس قبلی که شاید هنر عکاس و ناشی از زاویه دید بود این عکس شاید واقعی باشد و نشاندهنده عمق ضعف فرهنگی جامعه ما؛ البته هر دوتای این ایمیلها برای شوخی و خنده بود ولی خب رقابت بین خانمها و آقایان یکی از چیزهایی است که حداقل در جامعه ما زیاد است و تا وقتی این طور باشد بعید است که محیطهای کاری مان بتواند از این رقابتهای سالم و ناسالم در امان باشد.

امیدوارم مرد زندگی تو دیدگاهش به زن و مرد اینطور نباشد و خودت هم بتوانی فرزندانت را "مرد" تربیت کنی، چه دختر بودند و چه پسر.

بابا

************************************

توضیح: "در جستجوی زمان از دست رفته" رمانی است چند جلدی از "مارسل پروست" که خیلی معروف است ولی من به سختی توانستم همان یک جلد اولش را بخوانم و باقی اش را هم کنار گذاشتم، بعدها به طعنه در جایی خواندم که مترجم این اثر به فارسی تنها کسی است که آنرا کامل خوانده است!