سلام دختر گلم

دیشب بالاخره نتیجه انتخابات اعلام شد و مردم کلی خوشحال شدند. امروز با چند نفر از همکاران صحبت میکردیم که "چه کسی فکرش را میکرد مایی که دوم خرداد 76 به خاتمی رای دادیم الان به جایی برسیم که به کاندیدای مورد تایید هاشمی و ناطق رای بدهیم و این را پیروزی بدانیم؟" واقعا خیلی تغییر کرده ایم ... خیلی.

ولی نمیدانم سیاسیون مان هم تغییر کرده اند یا نه. بین اصلاح طلبان فکر میکنم تغییر بیشتر بوده و همینکه آقای عارف از انتخابات کنار رفت خودش خیلی مساله بزرگی است ولی کاش آقای روحانی هم این تغییر را به سایرین برساند و مثلا در کابینه اش از نامزدهای دیگر یا نزدیکان ایشان استفاده کند مثلا ولایتی را بگذارد وزیر خارجه یا دانش جعفری (از نزدیکان آقای رضایی) را بگذارد وزیر اقتصاد و ... به این صورت این آقایان هم یاد میگیرند که باهم کار کنند، چیزی که واقعا کم داریم، با کمترین انتقاد و یا تضاد منافعی فکر میکنیم نمیشود با هم کار کرد و کلا بازی را به هم میزنیم ولی در کشورهای دیگر اینطور نیست ، مثلا حزب دست راستی برای تشکیل دولت با حزب میانه یا سبز و یا حتی چپی ائتلاف میکند و دولت تشکیل میدهند ولی اینجا ما از این کارها بلد نیستیم.

کاش اقای روحانی از این فرصت استفاده کند و کاری کند که در خاطره ها بماند و به این صورت فرصت یادگیری بین نیروهای سیاسی را به خودش و بقیه بدهد.

منکه خیلی دلم میخواهد این اتفاق بی افتد.

کاش وقتی تو بزرگ میشوی، این جور ائتلاف کردن و مذاکره و توافق جزء اصلی کار مدیران و سیاسیون ما باشد که همه چیز را سیاه و سفید نبینند و خودشان را حق مطلق و دیگران را باطل کامل به حساب نیاورند.

نمیدانم این بار اینطور میشود یا نه .... کاش تو هم دعا کنی. دعای بچه ها زودتر اجابت میشود.

بابا