سلام دختر گلم

امروز مامانت میگفت که چند وقت پیش در مورد بچه دوم مان، فال حافظ گرفته که این بیت آمده است:

"مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید

که ز انفاس خوشش ، بوی کسی می آید"

فکرش هم آرامش دهنده است.

بابا