سلام دختر گلم

هفته قبل با مدیران سطح 2 تولید رفتیم به جلسه ای با مدیرعامل. اولین بار بود که بدون آقای معاون میرفتیم به جلسه ای با این سطح. اولش فکر میکردم که اشتباهی شده که آقای معاون را دعوت نکرده اند اما بعدش فهمیدم که این جلسه ای است که آقای مدیرعامل از شرکت قبلی شان انجام میداده اند و همیشه در ماه رمضان با همه مدیران شرکت ، بدون حضور مدیر بالاتر، دیدار میکنند و از مسائل و مشکلات کاری و حتی شخصی شان میپرسند و بعد هم ، نکات گفته شده را در دفترچه ای یادداشت میکنند و رویش اقدام میکنند.

در جلسه من از اولویت نداشتن کیفیت در کار گفتم و شاهدش را هم این ذکر کردم که "از بین 3 مدیر کیفیت تولید، 2مدیر کیفیت اجرایی (یعنی خودم که مدیر کیفیت تولید هستم و مدیر کیفیت تامین) 2 شغله هستیم و همزمان مدیر یک واحد دیگر هم هستیم و این خودش نشان میدهد که کیفیت برای شرکت خیلی مهم نیست والا هیچ وقت چنین اتفاقی نمی افتاد"

مساله چارت تولید که مناسب کارهای پروژه ای و متنوع نیست و چند مساله دیگر مثل مناسب نبودن رختکن تکنسینها یا مشکل تهویه سالن شماره 1 را ذکر کردم. مدیران دیگر هم مسائلی که مد نظرشان بود را گفتند .

به نظرم طرح جالبی است که مدیرعامل در یک زمان مشخص (ماه رمضان) چنین کاری میکند ؛ امیدوارم نتیجه اش هم خوب باشد.

این را برایت گفتم که اگر در آینده مدیر جایی شدی بتوانی استفاده کنی.

بابا