سلام دختر گلم

همانطور که برایت نوشته بودم ، روز دوشنبه که مرخصی گرفتم، رفتم دکتری که میگفتند با روش ابوعلی سینا مریض ها را درمان میکند. این دکتر را حاجی معتمدی پیدا کرد و خودش و خانواده رفتند پیشش و خیلی تعریف میکرد: آقای دکتر بابک کاویان منش، نظام پزشکی:76061 و این شد که من هم رفتم تا ببینم واقعا طرف چکار میکندمتفکر

روز دوشنبه که رفتم مطبش خیلی خلوت بود، برخلاف دفعه ایکه آقای معتمدی رفته بود و جای نشستن هم نبوده ، معاینه اش هم فقط این بود که نبض دست راست و بعد نبض دست چپم را گرفت و همزمان ، زبانم را هم دید. بعدش گفت:"انگشتهای پایت خواب میرود و گز گز میکند؟" تایید کردم. دوباره پرسید:"ماست زیاد میخوری؟ شکمت زیاد نفخ میکند؟" باز هم درست بود. بعدش گفت که من مزاجم رطوبتی است و توصیه هایی را در نسخه نوشت و به دستم داد.

این آقای دکتر همانطور که توضیح دادم صرفا با معایناتی بدون هیچ وسیله و ابزار جدیدی (یعنی همان معایناتی که زمان ابوعلی سینا هم شدنی بوده) توانست چیزهایی از وضعیت جسمی من بگوید که خیلی برایم جالب بود و واقعا تعجب کردم. با حاجی معتمدی هم همین اتفاقات افتاده بود و حرفهایی زده بود که فقط خود یا خانواده اش خبر داشتند و بعد هم توصیه های غذایی براساس مزاجی که تشخیص داده بود.

خلاصه که برایم خیلی جالب بود و فعلا دارم توصیه هایش را عمل میکنم.

خدا را چه دیدی، شاید تو هم بعدها دلت خواست که پزشک شوی و به همین روش مردم را معالجه کنی! چشمک

بابا