سلام دختر گلم

روز 31 شهریور امسال شروع سال تحصیلی سال اول دبستان بود ، مامانت باید برای امتحان خیاطی میرفت و به همین خاطر من مرخصی گرفتم تا تو را ببرم به جشن مدرسه؛ البته اگر مامانت کاری هم نداشت بنا داشتم که حتما حضور داشته باشم.

توی لباسهای مدرسه خیلی ناز شده بودی:

 

 

توی حیاط مدرسه هم که با وانیا دوستت بودی و. نمیدونم چرا قیافه گرفته بودی و اصلا با آهنگی که گذاشته بودند ورزش نکردی:

اما در کل خوش گذروندی:

بعدش هم که با هم رفتیم تالاری که روبروی خیابان مدرسه است و مراسم جشن کامل شد و برگشتیم خانه.

روز اول مدرسه با دوستت وانیا حسابی به دوتایی تان خوش گذشت.

امیدوارم که این آغاز خوش با خوشی ها و موفقیتهای بعدی و تا انتها ادامه داشته باشد.

بابا