سلام بابایی

این عکس را مامان باران گرفته و مامانت گذاشته بود تو فیس بوکش، خیلی قشنگه:

به ترتیب از راست: آندیا، باران، مریم، پرنیان

امیدوارم همیشه با هم باشید و خوش و موفق.

بابا