سلام بابایی

این روزها حرف زیاد دارم اما نه حوصله اش هست و نه وقت اما نتوانستم از این عکس بگذرم؛ قربونت برم که اینقدر باکلاسی (توی کلاس البته به مامانت رفتی، باور کن!)

بابا