سلام دختر گلم

دیروز که با دادن جریمه به اندازه 50% شهریه توانستیم تو را از مدرسه قبلیت و زیر دست آن معلم نامتعادل بیرون بکشیم ، نکته ای در مورد مدارس غیر انتفاعی و قوانین مربوطه شان فهمیده ام که به نظرم همه پدر و مادرهایی که فرزندشان را در این مدارس میگذارند باید بدانند: در برگه ثبت نام مدرسه که مامانت امضا کرده بود و دیروز اصلش را هم در کتاب قوانین و بخشنامه های آموزش و پرورش دیدیم:

"طبق مصوبه 327 مورخ 79/11/26 شورای نظارت مرکزی چنانچه دانش آموز پس از ثبت نام، قبل از شروع سال تحصیلی واحد آموزشی منصرف شود معادل 5% شهریه، قبل از امتحانات نوبت اول 50% و بعد از امتحانات نوبت اول 100% شهریه را باید پرداخت کند"

و اینجا اصلا فرقی نمیکند که تصمیم به انتقال دانش آموز به علت ضعف سیستم آموزشی مدرسه یا اخلاق و رفتار نامناسب معلم بوده است یا هر چیز دیگری.

در واقع اگر مانند موردی که در مورد تو بود، پدر و مادری به سیستم مدیریت یا رفتارهای زننده معلم اعتراض داشته باشند، هیچ کاری نمیتوانند انجام دهند جز اینکه به مدیریت همان جا اعتراض کنند و بپذیرند که :

مدیریت مدرسه ، خودش ، میخواهد و میتواند مشکل را حل کند و اگر والدین دانش آموز معتقد باشند که مدیریت مدرسه نمیخواهد یا نمیتواند مشکل را حل کند ( یا اصلا از نحوه مدیریت مدرسه راضی نباشند مثل اینکه در همین مدرسه یکی از کلاسها تا دیروز هنوز برنامه درسی نداشت) هیچ راهی برای خلاصی از آن مدرسه و مدیر نیست مگر پرداخت جریمه ای معادل 50% شهریه ثابت مدرسه !! و این یعنی دانش آموز گروگان این مدرسه است .

از طرفی با راه اندازی یک پورتال اینترنتی که هر دانش آموز در یک مدرسه مشخص ثبت نام میشود ، کسی امکان این را ندارد که بدون پرداخت پول و کسب رضایت از مدرسه قبلی (که اسم دانش آموز را از لیست خودش حذف کند) فرزندش را به مدرسه دیگری ببرد،  یا باید جریمه بدهد و یا بسوزد و بسازد!

من این موضوع را میخواهم در نامه شکایت از مدرسه تان به رییس منطقه هم بنویسم و البته خیلی امیدی به اینکه با اینکار پولمان را برگردانند، ندارم اما شاید همین اعتراضها باعث شود که این قانون بی منطق برداشته شود ، بله من هم میدانم که نباید دست والدین و دانش آموز باز باشد که بصورت دلبخواهی و با بهانه های بیمورد دنبال جابجایی باشند چون در این صورت سیستم کاری مدارس مختل میشود و نمیتوانند برای کارشان برنامه ریزی کنند اما اینکه با این قانون ، والدین مجبور باشند هر رفتار خلافی را تحمل کنند و شکایت مدیر بیکفایت یا معلم نامتعادل را به خودشان ببرند و منتظر باشند و اعتماد کنند که مشکل را حل کنند،  واقعا غیر منطقی است.

امیدوارم همه پدر و مادرهایی که بچه شان را در مدارس غیر انتفاعی ثبت نام میکنند، این موضوع را در نظر بگیرند؛ هرچند حتی با دانستن این موضوع هم کاری نمیشود کرد!

بابا