سلام دختر گلم

چند روز پیش که به رسم 12 ساله ،صبح زود سوار سرویس شدم (ساعت حدود 6:20) و در ماشین رادیو روشن بود ، ناگهان نکته ای به نظرم رسید که در همه این سالها متوجهش نشده بودم:

گوینده رادیو مثل همیشه مقدار زیادی از وقت خودش را به گفتن این جملات اختصاص میداد که :"آهای آدمهایی که خوابید، بلند شوید و ورزش کنید، صبحانه بخورید و ..." وآن نکته این بود که : مگر گوینده نمیداند که آنها که خوابند، نمیتوانند صحبتش را بشنوند و عملا این حرفهایش بیهوده است؟ ما هم که قبل از شنیدن این حرفها بیدار شده ایم و او چه اینها را بگوید و چه نگوید، فرقی برایمان نمیکند، پس برای چه اینکار را میکند؟

اما بعدش دیدم ، نه،  برایمان فرق میکند و گوینده هم برای ما که مخاطب او هستیم دارد به درستی این ها را میگوید تا ما بدانیم که کار درست را ما کرده ایم که بیدار شده ایم ، نه آنها که در خواب نازند! ما اگر این حرفها را نشنویم ، احتمالا بیشتر از چیزی که الان هست از بیدار بودنمان این وقت صبح ، نارحت میشویم و به حال آنها که خوابند ، غبطه میخوریم ولی با شنیدن این حرفها ، خیالمان راحت میشود که کار درست را ما کرده ایم و آنها که بیدار نشده اند، کارشان اشتباه است.

و این حکایت خیلی از تبلیغات مذهبی و سیاسی جهت دار این روزهاست که نه برای کسانیکه آنها را قبول ندارند، بلکه برای آنها که قبول دارند، پخش میشود تا آنها را مطمئن کند که راهی که میروند، درست است و مشکلی ندارد والا آنها که این حرفهای مذهبی یا سیاسی را قبول ندارند که پای این برنامه ها نمی نشینند تا با گوش کردن به آنها ، نظرشان عوض شود!

متاسفانه آقایان حواسشان نیست (شاید هم هست و خودشان را به نفهمیدن زده اند) که این روزها برای نشنیدن صداهای گوشخراش ، کافی است کانال را عوض کنی، دستگاه را خاموش کنی یا حداکثر ،سیم را از برق بکشی و به هرحال کسی مجبور نیست چیزی را که دوست ندارد، بشنود. برای اینکه کسی چیزی را دوست داشته باشد هم راهی بجز بلند داد زدن و اسلحه و چماق وگاز گرفتن1 !! باید انتخاب کرد.

مطمئنم که اگر همین یک نکته را می فهمیدند وضعمان بهتر بود.

خداکند تا تو بزرگ میشوی، فهمیده باشند.

بابا

-----------------------------------------------------------------

1- اشاره به گاز گرفته شدن دخترانی که پدرشان در خانه خودش در بند است!