سلام دختر گلم

مدتی است که عکسهایی که ارت گرفته ام را برایت نفرستاده ام که امشب میخواهم تلافی این مدت طولانی را بکنم.البته کلا خیلی برای عکس گرفتن بد قلقی یعنی انواع جنگولک بازی ها را در می آوری تا مثلا عکست جالب شود (البته به قول خودت!) و حرف گوش نمیکنی که مثل بچه آدم و یک قیافه معمولی ازت عکس بگیریم. بعضی وقتها هم که کلا رویت را بر میگردانی که تصویرت منتشر نشود! ، مثل این یکی :

 

خلاصه که از بین کلی عکس که قابل انتشار نبود ! اینها را برایت سوا کرده ام و توضیحاتی هم که داشته ، نوشته ام.

پرنیان پشت فرمان ال نود، جلوی در ویلای عمو جواد اینها :

 

پرنیان روی درخت های سیب جابان:

 

 

 پرنیان در میان برگهای گردوی جابان:

 

 

اینهم یک کفشدوزک است که خودت درست کرده ای:

 

اینهم نقاشی پرنیان از داداش کوچولویش وقتی فهمید که نی نی توی شکم مامان، پسر است:

 

این ها هم "گنج با ارزش پرنیان" هستند که شامل "گردنبند مرواریدی که از کف اقیانوس درست شده !، چوبهای مخصوص جادوگران، گل سر جادویی، دو دستکش جادویی و .." است:

 

اینها دنیای  تو را زیبا کرده و تو و دنیایت هم دنیای ما را.

خوش بخوابی

بابا