سلام دختر گلم

مدتی است که زیاد شدن تعداد بچه های هر خانواده در دستور آقایان قرار گرفته و هنرمندان متعهد هم پوسترهایی طراحی کرده اند که این موضوع را ترویج کنند:

اول این تابلو را زدند:

و بعد که خیلی ها اعتراض کردند که چرا مادر حضور ندارد و بعضی ایرادات دیگر ، این یکی را زدند:

کاری به این ندارم که اساسا چنین سیاستی درست است یا غلط اما ایراد این دو تابلو خیلی بیشتر از این است که فقط در اولی مادر حضور ندارد. من که فکر میکنم از روی نادانی و یا حتی شیطنت، این تابلو ها طوری طراحی شده اند که در واقع خانواده با تعداد زیاد را مسخره میکنند خصوصا در تابلوی اولی. اینکه چنین موضوع مثلا مهمی را (البته از دید خودشان) آمده اند با کارتون خنده دار تبلیغ کرده اند، خودش باعث مسخره شدن طرح میشود باز هم خصوصا در تابلوی اول.

در تفاوتهای دو تابلو به نظرم واضح می آید که خواسته اند در دومی خیلی از نقصهای اولی را رفع کنند و هم مادر اضافه شده و هم از حالت خنده دار اولی کم شده است اما با همه اینها بعید است که مردم به خاطر این تابلوهای خنده دار ، بروند سراغ بچه بیشتر تا مثلا در پیک نیکشان بتوانند بهتر پارو بزنند یا روی دوچرخه هایی که در ایران زیاد کسی استفاده نمیکند ، سریعتر دوچرخه سواری کنند، مشکل جای دیگری است که آقایان خودشان را زده اند به ندانستن.

شعاری که انتخاب کرده اند هم خنده دار است:"فرزند بیشتر، زندگی شادتر" اینکه شادی زندگی را در این اوضاع و احوال اقتصادی که 7 همه گرو 14 و15 شان است و خرج بچه ها سر به فلک میزند، با زیاد شدن بچه ها در حد 4 تا بچه مطرح کرده اند هم خودش بیشتر موضوع را مسخره میکند.

البته باید پولی را که در این جور تبلیغات گران قیمت خرج میشود هم البته در نظر گرفت، بیلبوردهای میلیونی در تهران به اندازه کافی جذاب هستند که خیلی ها برایش خیلی کارها میکنند.

بگذریم، وقتی تو بزرگ شده ای، مشخص میشود که این جور تبلیغات خنده دار، نتیجه داشته یا خیر.

بابا