سلام دختر گلم

امروز صبح برده بودیمت دکتر افتاده چون سرما خورده بودی. بعد از تمام شدن معاینه ، مامان نتیجه آزمایش خون رضا را داد به دکتر که ببیند. ایشان هم گفت که مقدار کلسیم و ویتامین دی خیلی کم است و شروع کرده به نسخه نوشتن. 50 تا قرص ویتامین دی نوشت با یک شربت کلسیم . اما دکتر قبلی که سرکوچه است و آزمایش را دیده، آمپول ویتامین دی تجویز کرده بود و مامان هم به آقای دکتر گفت.

پاسخ دکتر افتاده خیلی مهم بود : " خانم، این کار کاملا غلط است و خطرناک چون اگر سطح ویتامین دی را یک دفعه تا این حد بالا ببریم، یک دفعه کلسیم هجوم می آورد به بدن (یعنی جذب کلسیم یک دفعه خیلی زیاد میشود) و این خطر را دارد که در کلیه ها ، سنگ کلیه درست شود.این پنجاه تا قرصی که دادم معادل یک آمپول است.  آمپول ویتامین دی فقط در بچه های زیر دو سال که نرمی استخوان دارند تجویز میشود."

خداییش واقعا حاذق و باتجربه است، داشتم فکر میکردم یعنی چنین نکته ای را سایر دکترها نمیدانند؟

امیدوارم این آقای دکتر افتاده همیشه سالم و سلامت باشد و بتوانیم تو و نی نی کوچولویمان را ببریم پیشش تا از تجربه اش استفاده کنیم.

بابا