سلام دختر گلم

مامانت روز سه شنبه 6ام اسفند، رفته بود مدرسه برای جلسه . میگفت از در که وارد شده همه از دربان مدرسه گرفته تا ناظم و مدیر و ... همه تبریک گفتند که ماهان قرار است پنجشنبه دیگه به دنیا بیاید ... همه خبر داشته اند!!

بعدش وارد جلسه که شده همه مادرها خبر داشته اند و تبریک گفته اند!!

یعنی کسی هست که تو خبرش نکرده باشی؟

بعید میدانم.

بابا