سلام دختر گلم

من خیلی وقتها به این فکر میکنم که چرا "بعضی ها" اینقدر عمرشان طولانی است تا اینکه جوابش را پیدا کردم :

شماره دی ماه "مهرنامه" مصاحبه ای دارد با آقای داریوش شایگان در مورد نلسون ماندلا که قسمتی از آن به این شرح است:
"شایگان: ... من فکر میکنم از میان سه غریزه انسان، یعنی میل به ثروت و شهوت و قدرت، سومی از همه قوی تر است و آن دو غریزه دیگر را تحت الشعاع قرار میدهد و عجیب است که عمر را هم طولانی میکند!
مهرنامه: احتمالا چون با احوالات آدم سازگار است!
شایگان: بله ، لابد!"

هرچند سوالم پاسخ داده شد اما اصلا خوشحالم نکرد! بعضی سوالات را انگار اگر جوابش را ندانی ، راحت تری! همش دعا میکنم که حرف آقای شایگان درست نباشد!

بابا