سلام بچه های گلم

این روزها که روز عید است و ما هم مثل هرسال ماهی خریده ایم بعضی وقتها فکر میکنم که نکند اشتباه کرده ایم!

آخر چند شب پیش "بی بی سی" یک برنامه داشت در مورد ماهی قرمز که با یک متخصص ماهی صحبت میکرد، از اولش نگرفتیم ولی از وسطهایش آن آقای متخصص میگفت که :

  • این ماهی های قرمز تا 15 سال عمر میکنند و اینکه در ایران کم عمر میکنند به خاطر نگهداری غلط است
  • باید در داخل تنگشان برای هوا دهی و تصفیه آب از یک دستگاه استفاده کرد یا هر دو سه روز مقداری از آبشان را خالی کنید و آب جدید بریزید (بجای این روش گرفتن ماهی و انداختنش توی یک ظرف و تعویض آب و ... که حسابی به ماهی ها لطمه میزند)
  • باید به آنها غذا داد
  • نگهداری چند ماهی در یک تنگ کوچک خیلی برایشان عذاب آور است
  • برای رها سازی حتما باید در آب شیرین باشد

وقتی مصاحبه گر به آن متخصص گفت که "در ایران و ظرف کمتر از 2 هفته حدود 5 میلیون قطعه ماهی از بین میرود" و بعد هم تصاویری از نحوه نگهداری و قسمت کردن ماهی ها را پخش کرد واقعا دلم برای ماهی ها سوخت که اینطور توسط ما و برای چند روز عید ، به فنا میروند.

ضمن اینکه مصاحبه گر میگفت که این سنت ماهی گذاشتن سر سفره هفت سین در ایران باستان نبوده و احتمالا از چین وارد فرهنگ ما شده است! این هم از نفوذ فرهنگی چین تا پای سفره هفت سین!

خلاصه که خیلی دلم برای ماهی های بیچاره سوخت.

از آن روز پرنیان حسابی از دستم عصبانی است چون من بجای تعویض آب ماهی ها که او دوست داشت (چون می آمد و با دست ماهی میگرفت و کلی میترسید و هیجان داشت) بخشی از آب تنگ را خالی میکنم و آب جدید میریزم که هیجان ندارد و بازی ها پرنیان با ماهی ها تعطیل شده است ؛ البته امروز مجبور شدم که یکبار اینکار را بکنم چون بدجوری پرنیان عصبانی بود!

ضمنا امسال تا الان 5 تا ماهی تلفات داشته ایم یعنی از دو هفته مانده به عید پرنیان گیر داد که باید ماهی بخریم و رفتیم 4 تا گرفتیم اما یک دفعه ظرف دو روز همه مردند و رفتیم دوباره ماهی گرفتیم که یکی شان مرد اما بقیه هنوز زنده اند!

خلاصه که عذاب وجدان دارم بخاطر مردنشان.

بابا