سلام دخترم

این روزها عکس زیر روی صفحه موبایل من و مامان است  :

هر دو امیدواریم که موسیقی را ادامه بدهی و در آینده بتوانی خوب بنوازی.

بابا