سلام بچه های گلم

امشب که وارد این نامه دانی پدر - فرزندی شدم ، دیدم دوست نادیده ای که با نام مستعار و بدون هیچ مشخصاتی لطف کرده بودند و نظراتی راجع به یکی از این نامه ها داده بودند، 40 بار (دقیقا 40 بار) و با متنی نگران کننده درخواست کرده اند که نظراتشان حذف شود ، انگار مشکلی جدی برای ایشان پیش آمده که اینطور با نگرانی و عجله و به دفعات این درخواست را تکرار کرده بودند و راستش من هم نگران شدم که موضوع چه بوده است.

به هرحال من هم طبق درخواست ایشان رفتار کردم اما واقعا امیدوارم که مشکل خاصی پیش نیامده باشد و به خاطر نوشتن نظرشان ، که البته با هویت مجازی و ناشناس بود و تندی خاصی  یا مفهوم برخورنده ای نداشت ، برایشان مشکلی پیش نیامده باشد .

ایکاش اگر باز هم اینجا سر زدند  لااقل به من اطلاع بدهند که اصل ماجرا چه بوده است.

بابا