سلام ماهانی

چند روز پیش ، پشت چراغ قرمز حافظ - کریمخان ایستاده بودم که یک پسر و دختر جوان از روی خط عابر پیاده رد شدند . شلوار پسر عجیب ترین شلواری بود که تا الان دیده ام چون فاق شلوار یک کم بالاتر از زانو بود و موقع راه رفتن کاملا مشخص بود که شلوار با حرکت هر پا ، میچرخد و به پای بعدی گیر میکند .

پسر دست در جیب و انگار که خیلی راحت است ، با دختر صحبت میکرد و از جلوی ما گذشت اما بعید میدانم که واقعا راحت بوده باشد و با آن شلوار خیلی به او خوش گذشته باشد!

این را گفتم که بگویم اصلا دلم نمیخواهد از این جور شلوارها (حتی اگر بعدها مد شد!) بپوشی !