سلام دختر گلم

امشب که آمدم خانه، مامان گفت که امروز خانمتان (خانم میرهاشمی) آخرین دیکته کلاس اول را به شما گفته و با این دیکته از شما خداحافظی کرده است و دیکته قشنگی است. ضمنا وقتی تو ظهر به خانه آمده ای و مامان خواسته آنرا ببیند، گفته ای که "مامان توی دلت بخوان چون من گریه ام میگیرد" و مامان هم توی دلش آنرا خوانده است. البته برای من که داشتم بادگلوی ماهان را میگرفتم، مامان بلند آنرا خواند و تو هم گریه نکردی .

متن زیبایی است و فکر جالب و خلاقانه ای بوده که بعنوان دیکته آخرین،  این متن را خانمتان برایتان گفته است.

عکس های دیکته را با دستخط خودت میگذارم که یادگاری بماند:

امیدوارم دوستان این کلاس و خانمتان را فراموش نکنی.

بابا