سلام ماهانی

به نظر من و مامانت ، انگار قد و هیکلت از من و مامانت بزرگتر خواهد بود چون الان با اینکه هنوز 3 ماهت نشده، ولی سرهمی 6-9 ماه را مامان تنت میکند و باقی لباسهایت برایت کوتاه شده است.

بعضی از لباسهایی که برایت کوچک شده است ، برای اینکه امکان استفاده داشته باشد ، مامان انتهای پاچه شلوار را بریده که پاهایت بیرون بیاید و استفاده کنیم، دیروز که پرنیان تو را در این لباس دیده بود ، میگفت "مثل فقیرها" چون سرپاچه هایت با قیچی بریده شده بود ، آنهم کج و معوج ! و حسابی مثل شلوارهایی شده بود که بعد از مدتها استفاده ، پاره میشوند.

امیدوارم همیشه مثل همین عکس ، خوش رو و مهربان باشی.

بابا