سلام بچه های گلم

این روزها صحبت وضعیت نامناسب فرهنگی جامعه خیلی تکرار میشود خصوصا از طرف کسانیکه از دولت میخواهند که سختگیری بیشتری داشته باشد و با زور هم که شده با این "جرم مشهود" برخورد کند تا وضعیت درست شود (از دید ایشان البته) اما در کنار انتقاد و فشار به دولت که از قوه قهریه خودش برای برخورد با این مظاهر فساد که "باعث گسترش فساد بین جوانان شده است " استفاده کند ، این گروه شعارهایی هم میدهند که میخواهند توجه خانواده ها را به موضوع جلب کنند تا در خود خانواده برخورد صورت بگیرد و مشکل حل شود. اما در این شعارها و تبلیغات و حتی سخنرانی ها ، نوع نگاه جالبی وجود دارد.

شعارها این هاست "ای مرد غیرتت کو/ حجاب همسرت کو" و امثال آن که نکته جالبش همین است که عمدتا خطابش به مردان جامعه است یعنی از مردها میخواهد که زنها را کنترل کنند تا موضوع حل شود انگار خود زنان قوه تمیز و ادراکی ندارند که خطاب به ایشان ، حتی بشود صحبت کرد تا خود ایشان مجاب شوند . (البته اکثر این شعارها به این صورت است و هرچند که من ندیده ام اما حتما شعارهایی خطاب به خانمها هم دارند ولی پر رنگترین شعارهایشان همین شعارهایی است که خطاب به مردان است) اینکه در این دیدگاه اصلا برای خانمها قوه تعقل و درک در نظر گرفته نمیشود قطعا مد نظر طراحان این شعارها نبوده است و شما اگر از ایشان سوال کنید هم همین را میگویند اما نگاه کاملا مردانه و اینکه مردها هستند که باید در مورد وضعیت حجاب خانمها تصمیم بگیرند یا در واقع مسئولند ، در این شعارها کاملا مشخص است.

یادم هست که در زمان جنگ شعارهایی که در آنها خود خانمها طرف بودند و از خودشان خواسته میشد که حجاب را رعایت کنند خیلی بیشتر بود و من لااقل یادم نیست که در آن دوران گفته شود "ای مرد غیرتت کو .."

البته من دیدگاهم این نیست و به نظرم هر فرد عاقل و بالغی باید خودش در مورد پوشش اش تصمیم بگیرد و اینکه من با دیدن فردی که یک پوشش متفاوت (یا حتی نامناسب) از دید خودم دارد ممکن است خوشم نیاید یا آنرا درست ندانم ، به من این اجازه را نمیدهد که او را مجبور کنم که طبق دیدگاه من عمل کند، محدود کردن آن فرد باعث میشود که او بدون قبول داشتن تصمیم و نوع نگاه من ، صرفا به دورویی و تظاهر دست بزند و کاری را انجام دهد که قبول ندارد و فراگیر شدن این موضوع ، به گسترش دورویی و نفاق و تظاهر در جامعه منتهی میشود که متاسفانه شده است و به مراتب ضررش بیشتر از این است که اجازه بدهیم افراد خودشان در مورد پوشش مناسب خودشان تصمیم بگیرند و نوع پوشش هر فرد برآمده از اعتقادات و نشاندهنده نگاهی باشد که او به جایگاه خودش در جامعه دارد.

امیدوارم وقتی شما بزرگ شده اید، وضعیت بهتری داشته باشیم.

بابا