سلام بچه های گلم

خیلی از سایتهای دولتی ایرانی مثل مشابه های خارجی شان از پسوند GOV استفاده میکنند که از کلمه Government یا   Governmental  گرفته شده است ولی من هر وقت که این آدرسها را میبینم (مثل tax.gov.ir)  دلم میخواهد کلمه "گاو" را خیلی غلیظ بگویم چون به نظرم اگر فقط یک گاو اصیل ایرانی داشته باشیم همین "گاو" است!

بابا