سلام بچه های گلم

با رونق گرفتن برنامه وایبر ، یکی از همکاران یک گروه وایبری به نام "خانواده شرکت" درست کرد و خیلی از همکاران در آن عضو هستند ، امروز صبح که رسیدم شرکت و موبایلم را چک کردم دیدم که یک نفر که معلوم نیست چطور عضو این گروه شده است و قبلا هم حاضر نشده بود که خودش را معرفی کند، یک شعر به مناسبت ماه رمضان گذاشته که مصرع آخرش این بود "قبل از اذان .... لعنت به ابوبکر و عمر می چسبد" خیلی عصبانی شدم چون چند نفر از همکارانمان سنی هستند و میدانم که خیلی هم حساس هستند روی این موضوع و ناراحت میشوند ، کلی فکر کردم که چیزی بنویسم یا نه ولی در نهایت تصمیم گرفتم که یک جواب مناسب بدهم، این بود که نوشتم:

"توهین به بزرگان صحابه اسلام که مورد احترام اکثریت مسلمانان و عده زیادی از هموطنانمان هستند با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست مگر همین عقل و منطق افراطی که این روزها نتیجه اش را در کشورهای همسایه مان می بینیم. پست شما توهین مستقیم به اعتقادات عده ای از همکاران ماست و اگر برای شما توهین به اعتقادات هموطنانتان مهم نیست برای ما مهم است که به همکارانمان توهین نشود و اجازه اینکار را نمیدهیم چون میدانیم کسی که به اعتقادات دیگران توهین میکند، به دیگران هم این اجازه را میدهد که به اعتقاداتش توهین کنند. من نمیدانم شما از کجا عضو این گروه شده اید که از همه هم فعالترید ولی لطفا یا ادب مهمان بودن را رعایت کنید و یا بروید جایی که توهین هایتان خریدار داشته باشد."

البته با این موبایل کوچک واقعا سخت بود و کلی طول کشید که همین مقدار را تایپ کنم بعدش هم خیلی سخت بود که خودم را کنترل کنم و حرفهای تندی نزنم.

بعد از پست من 3 نفر دیگر از همکاران هم از من حمایت کردند و همین حرفها را زدند تا اینکه بعد از ظهرش یکی دیگر از همکاران ، اعلام کرد که گروه را ترک میکند . من هم که انگار منتظر بودم ، نوشتم "جایی که غریبه ها آلوده اش میکنند، جای ماندن نیست" و از گروه آمدم بیرون .

امیدوارم این برخوردی که کردم باعث شود همکارانی که به راحتی و متاسفانه به سبک خیلی دیگر از ایرانیها ، به راحتی به اعتقادات دیگران توهین میکنند و آنرا به حساب شوخی و ... میگذارند، بیشتر فکر کنند و در حرف زدن مراقب جریحه دار کردن احساسات مذهبی دیگران باشند خصوصا در ماه رمضان که فعالیتهای مذهبی شدت بیشتری به خودش میگیرد و جماعتهای مذهبی زیادی تشکیل میشود.

بابا