سلام پرنیانی

بابایی ، مدتی است که خطت خیلی خوب شده است ، یعنی طوری که مامان میگوید، یک دفعه خوب شده است ، خودت که میگویی چون دوستانت به خطت میخندیده اند، تصمیم گرفته ای که آنرا خوب کنی و خوب شده است! این هم نمونه اش:

هرچه که هست خیلی خوش خط و مرتب می نویسی، امیدوارم این کارت را ادامه بدهی.

بابا