سلام بچه های گلم

این روزها ماهان دیگر کم کم دارد راه میرود البته از یکی دو هفته پیش میتوانست چند قدم بردارد اما این روزها تقریبا خودش میتواند تا 5 یا 6 قدم هم بردارد ولی بعدش یا خسته می شود و می نشیند و یا اینکه می افتد و خلاصه ادامه اش را چهاردست و پا میرود.

اینهم یک عکس که دارد برای خودش توی سفره مثلا غذا میخورد! :

بابا