سلام بچه های گلم

امشب بعد از مدتها وقت کردم و سری به فیس  بوک زدم و عکسی که از شما گرفته ایم را آنجا گذاشتم ، آقای سلیمانی مقدم که قبلا هم برای پرنیان شعری گفته بود، زحمت کشید و قی البداهه شعر زیر را برایتان گفت :

پرنیان

پریوش دختری دارم که ماهه
دو زلفون و دو چشمونش سیاهه

رفیق خوشگل مامان و باباست
مثال عطر یاس و سرو رعناست

نگاهش پر ز شور زندگانی
پر از لطف و صفا و مهربانی

یکی یکدونه گلزار مامان
پری رو خواهر و هم یار ماهان

الهی این گل زیبای ما را
به لطف خود نگهداری بفرما

نبیند غصه او در زندگانی
بچیند غنچه های شادمانی

****************
ماهان

میان این همه گل در گلستان
گلی دارم معطر پاک و خندان

از این لبخند و این ناز نگاهش
شدم جادوی چشمان سیاهش

همه از بودن او مست مستیم
پر از شادی و شور عشق هستیم

الهی حافظ ماهان ما باش
نگهدار امید و جان ما باش

نگاهی کن خدایا با محبت
به سوی ما تو ای دریای رحمت

سلیمانی مقدم ۱۹-۰۱-۱۳۹۴ بغداد

 

حروف اول هر بیت در هر شعر همان کلمات پرنیان است و ماهان.

دستش درد نکند . شعر قشنگی شده.

بابا