سلام بچه های گلم

هفته گذشته حادثه خیلی ناگواری در مراسم حج امسال پیش آمد و چند صد نفر در مراسم "رمی جمرات" زیر دست و پا ماندند و کشته شدند البته هنوز هم تعداد همه تلفات مشخص نیست و تا چند هزار نفر هم مطرح است ، خدا به خانواده هایشان صبر بدهد . یکی از دوستان بابا هم با همسرش به حج رفته بود که خدا را شکر سالم هستند؛ خیلی حرفهای ناراحت کننده ای از شرایط آنجا میزند ... از اینکه آنها هم میخواسته اند برای مراسم بروند ولی مدیر کاروانشان میگوید"شرایط عادی نیست فعلا صبر کنید" و مانده بودند و نرفته بودند ... اینکه بعضی از افراد در اثر فشار جمعیت شکمشان پاره شده بوده  و ... وقتی خودم را در شرایط بازماندگان و خانواده های این افراد قرار میدهم واقعا خیلی سخت است خصوصا که اکثر کشته شدگان از مردها بوده اند چون خانمها شب رفته بودند و اتفاقی برایشان نیفتاده بوده و الان فکر اینکه همسر کشته شدگان چه حالی دارند واقعا ناراحت کننده است. اینطور که میگویند ، شهرضا خیلی کشته داشته یعنی کاروان ایشان بوده که الان کل شهر ، سیاه پوش شده. همینطور نور و شمال خراسان رضوی و ...

اما دلیلی که این نامه را برایتان مینویسم ، برخوردهایی است که بعضی با این موضوع کردند و میخواستم نظرم را برایتان بگویم:

عده ای که مثلا خیلی هم روشنفکر هستند شروع کردند به اشتباه خواندن رفتن به حج و اینکه پول دادن به عربها کار درستی نیست و باید همین جا به فقرا و ... کمک کرد یا حهیزیه خرید و ...جالب اینکه بعضی وقتها برای محکم کردن استدلالشان میگویند " این طوری حتما خدا هم راضی تر است!" و حواسشان نیست که دارند خودشان را جای نمایندگان رسمی خدا میگذارند و همان کاری را میکنند که معمولا از آن شاکی هستند : اینکه عده ای به نام اینکه خواست خدا چیست و نظرش چگونه است ، حق دیگران را ضایع کنند.این افراد انگار یادشان رفته که تا قبل از این به همین کار (یعنی نظرات شخصی را به نام نظرات خدا به دیگران قبولاندن) ایراد میگرفتند و انتقاد میکردند و حالا خودشان در همان جایگاه هستند و در حال اظهار نظر اینکه "خدا چگونه راضی تر است !" و حق افراد  را برای اینکه پولشان را به نحوی که دلشان میخواهد و دوست دارند و درست میدانند، خرج کنند، نادیده میگیرند و میخواهند نظر شخصی خودشان را به نام نظر خدا به دیگران بقبولانند. از نظر من اینکه افراد با چه کاری احساس معنوی بیشتری میکنند و میخواهند برای آن پول خرج کنند، به خودشان مربوط است و نه به هیچ کس دیگر ، میخواهد این کار رفتن به حج باشد یا کمک به یک نیازمند و محکوم کردن افراد برای کاری که ما دلمان نمیخواهد اما ایشان با آن راضی تر هستند، کار درستی نیست، نه اینکه محالف صحبت کردن و انتقاد کردن از رفتارهای همدیگر باشم ولی فرق میکند که آدم خودش را چطور ببیند و با چه لحنی انتقاد کند . بعضی ها طوری به افراد حج رفته میتازند و آنها را محکوم میکنند که انگار آنها گناه کبیره کرده اند ....البته من خودم هم قصدی برای فتن به حج ندارم و شاید اگر پولی داشته باشم که بخواهم در این راه خرج کنم ، ترجیح بدهم که بجای آن کار دیگری بکنم ولی این یک نظر شخصی است ، با دوستم هم که قبل از سفر حج صحبت میکردیم ، همین را گفتم که هر طور که دلش میخواهد و راضی تر است باید پولش را خرج کند و زیاد این صحبتها را جدی نگیرد، به کسی مربوط نیست! انگار  آنقدر به او انتقاد کرده بودند که واقعا برایش یک دغدغه شده بود.

بگذریم ، خواستم این را برایتان بگویم که شماها وسوسه نشوید و به اسم اظهار نظرهای روشنفکری، زیرآب روشنفکری را نزنید. حق آزادی انتخاب چیزی نیست که کسی آنرا از دیگران بگیرد و اسم خودش را بگذارد، روشنفکر!

بابا