سلام دختر گلم

بعد از مدتها امشب برایت نامه مینویسم. دلم برای نوشتن تنگ شده ولی کو فرصت.

بگذریم، دیشب قرار بود که 10 سطر در مورد "آرش کمانگیر" تحقیق کنی و طبق معمول یعنی من تحقیق کنم و خلاصه اش را برایت بگویم تا بنویسی!

ماجرای آرش کمانگیر را در گوگل جستجو کردم و خلاصه اش را برایت گفتم ولی بعدش که آمدم و نوشته ات را دیدم متوجه شدم چند غلط دیکته داری از جمله  اینکه نوشته ای :"... اما افراسیاب یک شرت برای منوچهر گذاشت که ..." یعنی بجای شرط نوشته ای شرت!

وقتی بهت گفتم کلی خندیدی و از خنده غش کردی و تا آخر شب و حتی توی رختخواب که آمدم قصه برایت بگویم میخندیدی .

من و مامان هم کلی خندیدیم

امیدوارم این شروع نامه نگاری مجدد بتونه ادامه داشته باشه و اتفاقهایی که تا الان افتاده را هم برای تو و ماهان توضیح بدهم.

بابا