سلام بچه های گلم

امروز صبح توی سرویس از کنار یک تاکسی زرد گذشتیم که شکل زیبایی داشت و کنجکاو شدم که ببینم چه مدلی است ، دیدم " آریو" از شرکت سایپاست. یادم آمد که قبلا هم شنیده بودم اسمش را از "آریو برزن" سردار ایرانی گرفته اند اما تاریخ آریو برزن را نمیدانستم همینقدر اطلاعم هم مربوط به خبری بود که مدتی قبل آمده بود و عده ای جوانان شهر یاسوج برای اعلام مخالفت با برداشته شدن مجسمه اش از یکی از میدانهای شهرشان دور آن حلقه زده بودند و خبرش در شبکه های اجتماعی می چرخرید.

خلاصه که امشب اول رفتم و دیدم این جناب آریو برزن سرداری بوده که هنگام حمله اسکندر به ایران جلویش مقاومت میکند و خودش و یارانش کشته میشوند و نماد مقاومت و جانفشانی برای ایران است.

اما اینکه نام چنین چهره ای را روی یک ماشین چینی بگذاریم و داخل ایران بفروشیم را زیاد خوشم نیامد یعنی اگر خودم جای آریو برزن بودم دلم نمیخواست اسمم روی یک ماشین با کیفیت متوسط و غیر ایرانی که خودش هم کپی از یک خودرو دیگر است قرار بگیرد البته شاید به این صورت نام آریو بیشتر شناخته شود و کسانی مثل خود من که اطلاعی نداشتیم کنجکاو شویم و برویم و بشناسیمش و از نظر فرهنگی کار مثبتی باشد ولی هرچه که فکر میکنم اگر خودم بودم دلم نمیخواست این اتفاق بیفتد و از این جهت دلم برای آریو برزن سوخت که آنهمه جانفشانی اش باعث شده که اسمش روی یک ماشین غیر ایرانی و متوسط قرار بگیرد، بیچاره آریو!

بابا