سلام بچه های گلم

چند روز قبل تجربه ای داشتم که به نظرم جالب آمد:

مشکل صدای جیر جیر تخت های چوبی چیزی است که خیلی ها درگیرش هستند و واقعا اعصاب خردکن است . روشی که من معمولا استفاده میکردم این بود که هرچند وقت یکبار که صداهایش خیلی زیاد میشد ، پیچهای اتصالاتش را سفت میکردم تا قطعات نسبت به هم حرکت نکنند و صدایی نداشته باشیم ولی دفعه قبلی که اینکار را کردم (حدود 3 هفته پیش) این صداها نه تنها کمتر نشد که انگار بیشتر هم شده بود و واقعا برایم عجیب بود تا اینکه این هفته هم تصمیم گرفتم دوباره همان کار را بکنم و پیش خودم فکر میکردم که حتما به اندازه کافی پیچ ها را سفت نکرده ام ولی دقت کردم که صدا فقط از یک اتصال به گوش میرسد و باقی اتصالات صدا نمیدهند این بودکه ابتدا آنها که صدا نداشتند را چک کردم و دیدم اتفاقا آنها پیچهایشان سفت سفت نیست و مقدار شل هستند ! این بود که انگار یک مکاشفه برایم پیش آمد که بله ، بجای اینکه پیچها را سفت تر کنم که قطعات نتوانند نسبت به هم تکان بخورند یک راه هم این است که پیچها را شل کنم تا راحت نسبت به هم حرکت کنند ولی صدا ندهند.

در واقع من فراموش کرده بودم که مشکل اصلی من سروصدا است و نه حرکت کردن یا نکردن قطعات البته قاعدتا پیچی که شل باشد ممکن است به مرور زمان شل تر شود و حتی باز شود ولی مشکلی نیست و میتوان دوباره آنرا سرجای خودش بست یا هر چند وقت یکبار پیچها را بررسی کرد و آنهایی که خیلی از جای خودشان در آمده اند را دوباره بست.

خلاصه اینکه از اینجور اشتباه ها در زندگی زیاد انجام میدهیم که یادمان میرود هدف اصلی کجاست و یادمان میرود که همیشه سخت گیری بیشتر و  سفت تر کردن پاسخ نیست، گاهی وقتها شل کردن زودتر و بهتر جواب میدهد!

بابا