سلام بچه های گلم

این روزها سریالهایی از تلویزیون پخش میشود که به نظرم خواسته یا ناخواسته دارند پلیس را مسخره میکنند و جالب اینکه همه شان هم مشاور پلیس دارند. اینکه میگویم مسخره میشوند به خاطر این است که کارهایی میکنند (یا نمیکنند) که اصلا برخورد حرفه ای نیست مثلا:

-در سریال"عملیات فوق سری" که در عید امسال پخش میشد با اینکه مثلا یک عملیات فوق سری در حال انجام بود و معاون یک اداره مهم پلیس خودش را بجای یک مجرم بسیار معروف و خطرناک جا زده بود، اما در کل سریال حتی یک جلسه که چند نفر پلیس بنشینند و دور هم در مورد موضوع صحبت کنند وجود نداشت ، همه تصمیم ها در حالتهای غیر رسمی مثل مهمانی های خانوادگی و داخل ماشین در برگشت به خانه و ... بین رییس اداره و معاونش گرفته شد و ...

- در سریال "میکائیل" که این روزها در حال پخش است باز هم دریغ از یک جلسه که موضوع را بررسی کنند یا وقتی که بصورت خیلی واضح ، یک وکیل و مظنون به قتل ، کشته میشوند بدون هیچ بررسی در سوابق این آدمها که با چه کسانی در ارتباط بوده اند و ... صرفا به اینکه شک دارند که این ها را فرد اصلی کشته  است ، میگذرند و ... یا امشب بعد از یک تعقیب و گریز عجیب و غریب وقتی که آقای رییس میخواست از پلیس اصلی سریال تشکر کند (آنهم درست بعد از دستگیری یک گروگانگیر مسلح که به قول خودش هر 10 سال یکبار اتفاق می افتد!!) رفت و دو تا آب میوه توی ظرف یکبار مصرف خرید و در همان حال که دارند مجرم را میبرند به آقای پلیس تعارف کرد طوری که به محض دیدنش من و مامان هر دو زدیم زیر خنده که چقدر مسخره درست کرده اند این قسمت را.

اینها به نظرم مسخره شدن پلیس است و اگر خودشان دلشان میخواهد تا این حد قائم به فرد و بی برنامه و بدون دیدن شواهد جلوی رویشان شناخته شوند که بدا به حال ما که پلیسمان این طور است و اگر هم متوجه این نکات خیلی بدیهی در فیلم نامه نشده اند و مشاوران انتظامی سریالها فقط برای رعایت ظواهر کارهای پلیسی و افه های پلیسها حضور دارند که باز هم بدا به حال ما با این پلیسهایمان!

البته من بعید میدانم که واقعا هم پلیس هایمان همین قدر پخمه و یکه بزن و ... باشند و با اطلاعاتی که درام فک رمیکنم اتفاقا پلیسهای خوبی داریم که به کارشان واردند ولی اینکه اینقدر ساده لوح به تصویر کشیده میشوند واقعا جای تاسف دارد.

بابا