قسم دادن یکی از کاندیداها

سلام دختر گلم

ببخش که نامه های این چند وقت همه اش انتخاباتی شده است، آنقدر ذهنم مشغول است و سوژه برای نوشتن دارم که نمیتوانم به موضوعات دیگر برسم.

یک خبر جالب که هفته قبل دیدم و حتما باید برایت بگویم این است که : هفته قبل گزارشی از برنامه آقای سعید جلیلی در یکی از دانشگاههای شمال کشور دیدم که برایم خیلی جالب بود.

 ظاهرا در انتهای صحبتهای ایشان دانشجوی دختری که قرآن به دست داشته، با صدای بلند از ایشان میپرسد"آیا به قرآن قسم میخورید که جانتان را فدای رهبری کنید؟" و ایشان هم میگوید " انشاءالله"

نمیدانم وقتی بزرگ شده ای و این گزارش را میخوانی ، چه برداشتی میکنی اما من وقتی آنرا دیدم یاد خودمان در دانشگاه افتادم که چه ماجراها داشتیم ...

بابا

/ 0 نظر / 6 بازدید