وقتی راه حل افغانی هم جواب نمیدهد!

سلام دختر گلم

امیدوارم مثل الان که با مامان رفته ای تئاتر و خوش میگذرانی، همیشه خوش باشی.

دیروز اتفاق جالبی در شرکتمان افتاد ، یک اطلاعیه از طرف واحد انفورماتیک صادر شد که به دلیل فلان ، ساعت کامپیوترها مشکل دار شده است و تنها راه حلش این است که ساعت کامپیوتر را تغییر بدهیم به وقت کابل که یک ساعت با ما متفاوت است!

نمیدانم وقتی تو بزرگ میشوی هنوز هم افغانستان درگیر جنگ و بدبختی است یا نه ولی این روزها که افغانستان نماد بدبختی و فلاکت است و در این حال وقتی راه حل واحد انفورماتیک این میشود که باید افغانی شویم، یادآور اوضاع اقتصادی و سیاسی مان است که داریم از افغانستان هم عقب می مانیم، چند روز قبل میگفتند ارزش پول ایرانی در مقابل افغانی (واحد پول افغانستان) چند برابر کم شده و برای کارگرهای افغانی نمی ارزد که اینجا کار کنند و ....

نمیدانم این وضعیت رو به افول تا کی ادامه دارد ولی واقعا امیدوارم وقتی تو بزرگ میشوی ، در آرزوی زندگی در افغانستان نباشی!

بابا

/ 0 نظر / 7 بازدید