خانه خیابان بهار

سلام دختر گلم

عکس زیر ، دیوار اتاق پذیرایی مان است که با عکسهای تو از کوچکی تا الان تزیینش کرده ایم، تصمیم گرفته ایم که خانه را عوض کنیم و به همین خاطر گفتم که تصویری از این خانه را داشته باشی.

ما این خانه را بهمن 84 خریدیم 40 میلیون تومان ولی تابستان یکی از همسایه ها خانه اش را 180 میلیون تومان فروخت و الان نمیدانم قیمتش چند است، واقعا جوانهایی که این روزها ازدواج میکنند نمیدانم چه امیدی دارند به خانه دار شدن.

قبل از اینجا یک خانه اجاره ای چند کوچه بالاتر مینشستیم که بعدش با وام بانکی توانستیم اینجا را بخریم، تو هم اینجا بدنیا آمدی و بزرگ شدی.

همسایه های خوبی داریم ولی ارتباطمان کم است، خیلی بهتر میشد اگر بیشتر ارتباط داشتیم البته با همسایه های طبقه خودمان بیشتر ارتباط داریم خصوصا با یکی که تو میروی خانه شان و بازی میکنی و خیلی تو را دوست دارند.

امیدوارم خانه بعدیمان هم به همین خوبی باشد.

 

اینهم ستون جلوی آشپزخانه که در پایین عکس تو عکس باباجون هم هست:

ضمنا در وسط نماد ماه خرداد که به دنیا آمدی و نمادهای ماه تیر(ماه تولد من) و بهمن(ماه تولد مامان) را گذاشته ایمف سلیقه مامانت است.

بابا

/ 0 نظر / 11 بازدید