جشن الفبا: اولین فارغ التحصیلی پرنیان.

سلام پرنیانی

یکشنبه سوم خرداد، جشن الفبا یا همان جشن پایان سال کلاس اول شما بود. از مدتها قبل شما و کلاس خانم رهبر ، هر کدام تئاتری آماده کرده بودید که در آن تقریبا همه بچه های کلاس ، نقشی داشتند و آن روز اجرا کردید. البته تو اصرار داشتی که باید برای نقشت ، لباس محلی داشته باشی و ما هم با کلی این در و آن در زدن از دوستت "صبا" گرفتیم ولی روز مراسم متوجه شدیم که فقط دو نفر که نقش قصه گو را داشتند باید لباس محلی میپوشیدند و بقیه لازم نبود! نقش تو هم "صدای حروف" بود که به خوبی نقشت را اجرا کردی.

از ما خواسته بودند که عکس نگیریم تا مراسم به هم نخورد و به همین خاطر از همانجا که نشسته بودم و فقط به خاطر ثبت در اینجا چند عکس گرفتم که خیلی کیفیت شان خوب نشد:

 

/ 0 نظر / 53 بازدید