مترو سواری و خواندن کتاب "راه و روش استیو جابز"

سلام دختر گلم

امروز روز خیلی پر مترویی داشتم! صبح رفتم که مدارک پزشکی عمل جراحی را از مرکز بیمه دانا بگیرم و ببرم تامین اجتماعی تا سهم خودش را بپردازد. مدارک را که گرفتم با مترو تا کرج رفتم . بعد از ظهر هم که رفته بودم پیش باباجون و مامان جون تا کارهای انتقال خانه به عمه طاهره را انجام بدهیم و برگشتن دوباره با مترو آمدم.

اینهمه مترو سواری تنها خوبی که داشت این بود که حسابی کتاب خواندم و تقریبا کتاب "راه و رش استیو جابز" در حال تمام شدن است. این کتاب را دوست خوبم جناب خداددوست مدیر انتشارات "لوح فکر" به من هدیه داده است.

کتاب جالبی است و خوشحالم که خواندمش.

چند جمله جالب در کتاب بود که برایت میگویم:

به نقل از مارتین لوتر کینگ (رهبر سیاهپوستان آمریکا در مبارزه علیه تبعیض نژادی): یک مرد را با رفتاری که در مقابل شکستهایش دارد، ارزیابی کنید و نه با مرور موفقیتهایش.

به نقل از جان فورد (بنیان گذار افسانه ای شرکت خودرو سازی فورد) : اگر میخواستم از مشتریانم بپرسم که چه انتظاری دارند قطعا پاسخ میدادند، اسبی که تندتر بدود!

وقتی این جملات را خواندم برای چند لحظه به فکر فرو رفتم تا معنی عمیقی که داشتند را بهتر درک کنم. البته یک نکته اساسی دیگر هم داشت که مفصل است و در یک نامه جداگانه برایت مینویسم.

خوش بخوابی

بابا

/ 0 نظر / 2 بازدید