یک کاسبی جدید زنانه: گرفتن مهریه!

سلام دختر گلم

به تازگی کاسبی جدیدی بین  بعضی خانمها باب شده است که میخواهم برایت توضیح بدهم.

ماجرا اینطور است که خانمها با مهریه خیلی زیاد ازدواج میکنند و بعد با بهانه یا بدون آن میروند و مهریه شان را در دادگاه به اجرا میگذارند و مرد بیچاره را به خاک سیاه می نشانند و با گرفتن همه دارایی او (یعنی خانه و ماشین و ...) و در حالیکه هنوز همه این موارد به اندازه مبلغ کل مهریه شان نشده است، میروند و لطف میکنند و بصورت توافقی از همسرشان جدا میشوند.

بار اولی که من این ماجرا را شنیدم، از زبان مادر صاحب خانه مان بود که اول زندگی مشترک اجاره کرده بودیم. برای مادرت تعریف کرده بود که بعد از جدایی پسرش متوجه شده اند که مادر عروسشان هم با همین روش چند نفر را سرکیسه کرده و کلی پول جمع کرده است و دختر هم راه همان را ادامه میدهد.

من آن موقع زیاد جدی نگرفتم و به نظرم خیلی اغراق آمیز بود ولی وقتی برای یکی از همکاران شرکتمان هم پیش آمد (در نامه درددلهای آقای معاون برایت توضیح دادم) به این نتیجه رسیدم که موضوع جدی تر از آن است که قبلا فکر میکردم و واقعا باید به عنوان یک "کسب و کار جدید" در نظرش گرفت.

چقدر بد است که ازدواج که باید نشانه اوج محبت و عشق و اعتماد دو طرف باشد ، وسیله چنین کلاهبرداریهای کثیفی میشود. همکارمان که برایت تعریف کردم ، بعد از آن حادثه آنقدر قرص آرامبخش و ضد افسردگی مصرف میکرد (و هنوز هم میکند) که آن کارهای عجیب و غریب شاید ناشی از تاثیر قرص و داروها بود که الان به اخراج رسیده است و چوب حراج زده به آبروی خودش و همکارانش.

وقتی موریانه نفع طلبی و آزمندی این طور به جان خانواده ها می افتد که هیچ چیز جلودارش نیست، نمیدانم نتیجه اش چه میشود و به کجا میرسیم.

خدا بخیر کند.

بابا

/ 1 نظر / 16 بازدید
عقیق

خدا بخیر کند