نکاتی از جلسه با خانم مشاور.

سلام دختر گلم

امروز در شرکتمان جلسه ای داشتیم که یک خانم دکتر داشتیم که دوره ای مدیریتی را در شرکت برگزار کرده بود و میخواست گزارش کارش را بدهد. دوره در مورد بهبود کارگروهی است که در آن براساس تیپهای شخصیتی افراد، بهترین راه تعامل با یکدیگر را به نفرات آموزش میدهند و خطاهای شناختی را توضیح میدهند که افراد مراقب باشند که دچارش نشوند. هم خودشناسی است و هم دیگران شناسی و هم تکنیکهای ارتباطی را میگویند.

در جلسه نکات جالبی گفت که چندتایی اش را یادداشت کردم که  برایت مینویسم:

  • یک مدیر خوب وقتی داخل جمع زیردستانش قرار میگیرد، ناخودآگاه رفتار آنها را تحت تاثیر قرار میدهد و یک ناظر بیرونی متوجه احترام و حجب و حیایی که دیگران در حضور او دارند و احساس غروری که زیردستانش از درکنار او بودن میکنند، میشود.
  • وقتی تصمیم میگیریم که حال دیگری را بد کنیم ابتدا حال خودمان بد میشود چون تنش و استرس ابتدا در ما تولید میشود و بعد به دیگران منتقل میشود.
  • برای جلوگیری از خطا در برداشتمان از واقعیت بجای اینکه از واقعیت یک "عکس" بگیریم و آن را تفسیر کنیم (مثل دیدن فقط یک برخورد از کسی و تفسیر کردن کل شخصیت او براساس همان یک رفتار و برخورد) باید کل سناریو را ببینیم و سعی کنیم تمام جوانب و اطلاعاتی که او داشته تا آن تصمیم را گرفته، در نظر بگیریم.

البته نکته زیاد گفت ولی این سه تا برای خودم جالب بود خصوصا اولی که در جای دیگری ندیده بودم و به نظرم یک راهنمای خوب است برای تحلیل وضعیت یک مدیر در جمع زیردستانش.

بگذریم که جلسه در انتها کمی تند شد چون خانم مشاور در اظهار نظرهایش در مورد یکی از مدیران کمی تند رفت و مدیر بالاتر ما ناراحت شد و نزدیک بود که کلا ادامه دوره زیر سوال برود، خلاصه که به خیر گذشت ولی به نظرم دوره مناسبی بوده و هست و نفراتی که حضور داشته اند، استفاده خواهند کرد.

بابا

/ 1 نظر / 4 بازدید
الهه

بعضی نکات هستن که آدم میبینه ها یا شاید میدونه ولی وقتی به این صورت گفته میشه انگار یه چیز دیگه است و تازه متوجه میشه ... جالب و آموزنده بود ..