نشانه های اضمحلال یک سازمان

سلام دختر عزیزم

بعضی وقتها فکرهای عجیبی به سرم میزند و مدتی ذهنم را مشغول میکند مثلا این روزها به این فکر میکنم که از کجا باید فهمید که یک سازمان در مسیر قهقرایی قرارگرفته و دارد زمین میخورد؟

از بی انگیزگی و ناراحتی گسترده پرسنل؟

از اینکه مدیران ارشد حوصله کارهای عمیق و مطالعه شده را ندارند؟

از اینکه سیاستهای اجرایی با استراتژیها متفاوت است؟

از اینکه کارهای مهم روی زمین میماند و کسی انجامشان نمیدهد؟

از اینکه پرسنل به مدیران (خصوصا مدیران ارشد) اعتمادی ندارند؟

از اینکه مدیران در جلساتش ، قیمت سهام خودشان را کنترل میکنند؟

از اینکه سیاستهای کلان ، یک دفعه ای و خیلی سریع عوض میشود؟

از اینکه بدون مطالعه و برنامه ریزی، تعهدات سنگین پذیرفته میشود؟

از اینکه همه میترسند که به مدیران ارشد عمق فاجعه را بگویند و نشان بدهند که با چه سرعتی دارند سقوط میکنند؟

از اینکه مدیران ارشد با هم گروکشی و لجبازی میکنند و روی مصالح کلان سازمان هم کوتاه نمی آیند؟

از اینکه ...

نمیدانم، شاید این نشانه ها عادی باشد و هیچ معنی خاصی هم ندهد اما مطمئنم که نشانه های خوبی نیست و نه از مسیر درست حکایت میکند و نه آینده خوبی را انتظار میکشد.

بابا

/ 0 نظر / 2 بازدید