سیندرلا در خدمت نظام؟

سلام دختر گلم

این روزها که شروع مدرسه هاست ، صدا و سیمای دولتی پرشده است از گزارشهایی که کارشناسان ریز و درشت می آیند و انواع استدلالهای روانشناسی و فرهنگی را انجام میدهند که :"آهای بگوش باشید و به هوش که این لوازم مدرسه که رویش عکسهای غربی است (مثل عکس سیندرلا و سایر شخصیتهای کارتونی روی لوازم دخترانه) خیلی بد است و نباید بخرید و ..." . مامانت میگفت که روی دفتر ها آمده اند و عکس شهدا را انداخته اند و تبلیغ میکنند که از این لوازم خرید کنیم.

اما به نظرم سیندرلا و سایر شخصیتهای داستانهای کلاسیک غربی باید از این قاعدتا استثنا شوند و اتفاقا هرچه بیشتر دولت سعی کند که روی لوازم مدرسه عکس این شخصیتها باشد، شخصیتهایی مثل سیندرلا، سفید برفی، پری دریایی و حتی شرک (غول سبز) و ... و نباید اینها را تحریم کنند چون این شخصیتها جزء معدود شخصیتهایی هستند که در کارتونها ، ازدواج را برای همه بچه ها (خصوصا دختر بچه ها) تبلیغ میکنند و باعث ترویج آن میشوند و ترویج ازدواج دقیقا شعار و برنامه رسمی دولت اعلام شده است که با کلی هزینه دارند برایش برنامه و طرح میدهند. در حالیکه این شخصیتها کاملا و بدون هزینه همان را به بچه ها القا میکنند.لبخند

خودمانیم با این فکرهای مشعشعی که من دارم ، باید مراقب باشم یک وقت چشم نخورم.چشمک

بابا

/ 0 نظر / 4 بازدید