تلاش برای غلط زدن و قهقهه ماهان.

سلام ماهانی

امشب که به خانه آمدم ، مامانت میگفت که شروع کرده ای به تلاش برای غلط زدن ولی نمی توانی و می افتی روی دست راستت و همانطور میمانی و بعدش عصبانی میشوی و گریه میکنی. همان موقع شروع کردی به همین کار و چند عکس از این تلاشت گرفتم:

 

/ 1 نظر / 46 بازدید