تغییر مجدد قانون حقوق و دستمزد شرکت!

سلام دختر گلم

دیروز در جلسه ای که با مدیرعامل داشتیم، خبر دار شدیم که به دلیل اعتراضات زیاد پرسنل به سیستم محاسبه حقوق و دستمزد جدید ، ایشان مجددا از منابع انسانی شرکت خواسته اند که یک سیستم جدید دیگر را پایه ریزی کند تا کلا همه چیز را عوض کند. منکه واقعا نگران شدم و از الان عزا گرفته ام که با تنشهای سیستم جدید باید چکار کنیم؟ این جور تغییرات زیاد و به قولی "شخم زدن" سازمان ، آنهم در فاصله کوتاه 2 تا 3  ساله واقعا هزینه های زیادی دارد.

شاید اگه از اول نمیرفتیم سراغ این سیستم بهتر بود ولی الان که با کلی هزینه اجرایش کرده ایم ، رها کردنش و رفتن سراغ یک سیستم دیگر ... نمیدانم.

من خودم هم به سیستم جدید انتقاد داشتم و دارم ، ولی نه به خود سیستم بلکه به نحوه اجرای آن و الان هم اگر من میخواستم کاری در این مورد بکنم، کلا سیستم را عوض نمیکردم، بلکه سعی میکردم اشکالات سیستم فعلی را رفع کنم چون از نظر تئوری ، سیستمی که با هزینه بسیار زیاد از یک شرکت خارجی و معتبر گرفته شده (شرکت "های گروپ" Hay Group)  سیستم کاملی است که ما به بدترین نحو ممکن اجرایش کردیم و نتیجه اش هم بد شده است و الان که تازه شرکت کمی به آرامش رسیده است ، بجای اصلاح مشکلاتی که ناشی از اجرای خودمان بوده، میخواهیم یک سیستم جدید را اجرا کنیم و روز از نو و روزی از نو. خدا بخیر کناد!

من اگر تصمیم گیر بودم برای رفع مشکلات چند کار میکردم:

اول یک شرکت مشاور داخلی در همین موضوع یا حتی چند نفر که آشنا باشند و صنعت را بشناسند دعوت میکردم و بعد هم فقط از مدیران میخواستم که انتقادات و مشکلاتی که سیستم دارد را بیان کنند تا آن تیم بیرونی نظرات مدیران را بگیرد و بررسی کند و تصمیم بگیرد و بعد نتیجه را هرچه که بود ، اجرا میکردم و اجازه دخالت مجدد هیچکس را هم نمیدادم، بعضی از اشتباهاتی که در سیستم فعلی صورت گرفته آنقدر واضح است که نیازی به بررسی های عمیق یا تغییر مدل تصمیم گیری ندارد و کافی است برای کسی که آشنا به صنعت است، ارائه شود تا غلط بودنش مشخص شود و راه اصلاحش هم مشخص است: با استفاده از همان ادبیات مدل Hay Group میشود حقوق افراد را اصلاح کرد نه اینکه سراغ یک سیستم جدید امتحان نشده برویم و بعدش همین آش است و همین کاسه و اعتراضات نفراتی که فکر میکرده اند باید خیلی بیشتر حقوق بگیرند و تفاوتشان با سایرین غلط است و ...

به نظرم تفاوت هر سیستم جدیدی با سیستم فعلی برای سازمان، تفاوت "سردرد" است و "دل درد" ... به هرحال همیشه عده ای از حقوق خودشان ناراضی هستند و کاریش نمیشود کرد!

مدیرعامل قبلی ، بنده خدا چقدر پز اجرای این سیستم را این طرف و آن طرف داده بود و چقدر شرکتها خواهان "الگو برداری" از این مدل شده بودند!

امیدوارم تو در سازمانی کار نکنی که تا این حد متهورانه دست به تغییرات بزرگ میزند و پرسنلش ، موضوع تحقیق و توسعه سیستم های مختلف و متنوع "منابع انسانی" هستند.

بابا

/ 0 نظر / 3 بازدید