صحبتهای اخلاقی با یکی از همکاران.

سلام دختر گلم

روز چهارشنبه هفته پیش یکی از همکاران قدیمی را خواستم که بیاید و با هم صحبت کنیم (خودم جذبش کرده بودم و ماجراهایی داشت که خیلی حمایتش کرده بودم)، قبلش بعضی از دیگر همکارانش از دست او شکایت داشتند و من هم از قدیم میدانستم که اخلاقش تند است و با حرفهایش دیگران را میرنجاند و تصمیم داشتم ببینم حرفهایی که در موردش میزنند چقدر درست است و بعدش هم نصیحتش کنم.

حرفهای جالبی زدیم :

او: باید نسبت به جامعه مان حساس باشیم و جایی اگر کار اشتباهی دیدیدم، تذکر بدهیم ،اگر اینکار را کرده بودیم الان وضعیتمان اینطوری نبود مثلا من شده که داشتم با ماشین میرفتم و دیدم که در خیابان یک خانمی دست بچه اش را بدجور میکشد و ممکن است که بچه آسیب ببیند، زده ام کنار و رفته ام به او تذکر داده ام که دست بچه را درست بگیرد و هرچند که او ناراحت شده ولی من حاضرم که به خاطر اینکار هزینه بدهم و باز هم اگر مورد مشابهی ببینم حتما اقدام میکنم. من آدم رکی هستم و اگر کار اشتباهی ببینم میروم و تذکر میدهم و به همین خاطر دیگران رابطه شان با من بد است.

من: پس تو موافق گشت ارشاد هستی دیگر؟

(نه؛ چه ربطی دارد؟) - (ربطش این است که آنها هم میخواهند به زور کاری را که درست میدانند به دیگران بقبولانند و برایشان مهم نیست که دیگران چه فکری میکنند و به قول خودت حاضرند هزینه اش را هم بدهند)- (اینها با هم فرق دارد.)-(چه فرقی؟ تو به خاطر جامعه اینکار را میکنی و آنها به خاطر خدا، میدانی جامعه ای که میگویی چقدر به خدا شبیه است؟ مثلا جامعه را هم نمیتوانی ببینی و به کسی نشانش بدهی؛ حتی اگر همه آدمها را یکجا جمع کنی به آن نمیگویند جامعه، اما وجود دارد و تو حاضری به خاطرش دیگران را ناراحت کنی و چیزی که درست میدانی و مفید میدانی به ایشان تحمیل کنی ، در این موضوع خیلی شبیه به همانها هستی که خوشت نمی آید و قبولشان نداری، و اسمش را هم میگذاری "رک بودن" و از نظر اخلاقی هم از آن دفاع میکنی. یادت باشد اینجا شرکت است و تو مسئول ارشاد دیگران به راه راست نیستی، حتی اگر بخواهی اینکار را بکنی ، بدترین روش این است که بروی و خیلی مستقیم کار درست را به آن فرد بگویی خصوصا در حضور جمع و جلوی دیگران چون اینکارت باعث میشود که آن فرد احساس تحقیر کند و بجای اینکه به کارش فکر کند و آنرا درست کند، سعی کند که با پاسخ دادن به تو از شخصیت خودش دفاع کند و عملا تو رابطه ات با همه بد میشود و به ارتباطات کاری هم لطمه میخورد و در نهایت شرکت از این نوع کارکردن تو لطمه میبیند. اگر میخواهی یک برخورد یا رفتار نادرست را به کسی تذکر بدهی سعی کن که خودت طوری عمل کنی که آن فرد متوجه اشتباه بودن کارش بشود و احساس تحقیر شدن نکند.)

در انتهای صحبت حداقل در زبان میگفت که حرفهایم را قبول کرده و سعی میکند که رفتارش را دست کند و میگفت واقعا فهمیده که روشی که تا الان داشته ، اشتباه بوده است. امیدوارم بتواند اینکار را بکند چون با این رفتارهایش حسابی برای خودش دشمن درست کرده و روابط کاری واحدشان را هم به هم زده است از طرفی آدم فنی و کاربلدی است که شرکت به کارش نیاز دارد و نمیشود کارش را نادیده گرفت.

امیدوارم تا وقتی در این پست هستم بتوانم این نوع رفتارها را اصلاح یا لااقل کنترل کنم.

بابا

/ 0 نظر / 6 بازدید